Тема: ColorMag от ThemeGrill. Задвижван от WordPress.