Свържи се с нас

Важна правна информация

Информацията, поместена на този сайт е подчинена на клауза за освобождаване от отговорност и е защитена с авторски права. Тя е подчинена на система за защита на личните данни.

Клауза за освобождаване от отговорност

Сведенията, съдържащи се в този сайт се разпространяват единствено с информативна цел и EMIGRANTITE.COM не носи отговорност за тях. Сведенията, които фигурират в сайта, не представляват професионални или юридически становища. При все че EMIGRANTITE.COM прави всичко възможно, за да разпространява на сайта точна и актуализирана информация, не можем да дадем гаранция за това. Ако ни бъде съобщено наличието на грешки, ще направим необходимото, за да ги поправим. EMIGRANTITE.COM не носи отговорност за използването на данни и сведения, съдържащи се в настоящия уебсайт. Потребителите са длъжни да вземат всички необходими предпазни мерки преди да използват тази информация, което правят на собствена отговорност.

Авторски права

© 2020​ г.Възпроизвеждането е разрешено, при посочване на източника, освен, ако не е предвидено друго.Ако за възпроизвеждането или използването на текстови и мултимедийни данни (звук, картини, програми и т. н.) е небходимо предварително разрешение, то това разрешение ще анулира посоченото по-горе общо разрешение и ще посочва ясно евентуалните ограничения за използване.

Ще се раздваме да получим от вас отзиви, съвети и идеи за дапълване на информацията в уебсайта.

Благодарим Ви предварително.

Вашето мнение е ценно за нас!

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО