Родителска помощ без трудов стаж / Elterngeld

Сподели

Ако пребивавате от скоро в Германия и бъдещата майка не е била трудово заета и към момента на раждане няма промяна в трудовата заетост има право да подаде молба за Родителска помощ (Elterngeld).

Поради липса на трудова заетост преди раждането, ще получава минималната сума от 300€ за период от 12 месеца. Периода може да се промени на 24 месеца, при което ще получава 150€ на месец.

Заявлението за Родителска помощ (Elterngeld) се подава най-късно до края на четвъртия месец от раждането. В по-малките градове има отдел в общината Jugendsamt.

За район Bayern e възможно и онлайн заявление за попълване

В по-големите градове има институция (Elterngeldstelle), която се занимава с това.

Необходими документи:

  • Оригинал на акт за раждане
  • Адресна регистрация
  • Попълнен формуляр

Формуляр (Elterngeld Antrag Formulare) може да намерите в интернет според вашия район.

Ако вече получавате Elterngeld се счита, че вашата молба включва и Familiengeld.

Много е важно да не пропускатe този срок, в противен случай няма да може да се възползвате от тази помощ.

снимка pixabay.com

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО