Германия отпусна нов спасителен пакет от 130 млрд; 300 евро получава всяко дете с право на детски надбавки

Сподели

Ще бъде отпуснат еднократен детски бонус в размер на 300 евро за всяко дете, което има право на детски надбавки. Бонусът трябва да се облага с данък, но не се отчита към основната ставка.

Съгласно широкообхватните мерки, описани в документ от 15 страници, ДДС ще бъде временно намален, докато тези, които купуват електрически автомобили, ще получат правителствена отстъпка до 6 000 евро. “Размерът на пакета ще достигне 130 милиарда евро за периода 2020 до 2021 г., 120 милиарда от които ще бъдат поети от федералното правителство”, каза Меркел. Отбелязвайки, че милиони служители в Германия са назначени на по-кратко работно време, Меркел каза, че случващото се „показва колко крехко е всичко и защо трябва да успеем да дадем тласък на икономиката, за да могат да се осигурят работни места“. Новата програма е над мащабния спасителен пакет от 1,1 трилиона евро, вече договорен през март, включващ гаранции за заемите, субсидии и подобрена програма за по-кратки работни часове, за да се избегнат съкращения на работни места.

В момента няма точна дата, но експертите очакват плащането на допълнителните пари за детски надбавки да бъде осъществено в кратки сроков. Тъй като намаляването на ставката на ДДС влиза в сила в началото на юли, възможно е бонусът да бъде изплатен и през юли. 

По-ниско ДДС

От 1 юли до 31 декември ставката на ДДС ще бъде намалена от 19 на 16 процента, а намалената ставка от седем на пет процента. Намалената ставка се прилага за ежедневни стоки като храна. Това е предназначено за засилване на вътрешното потребление. Намалянето на данъчната ставка ще струва около 20 милиарда евро. 

Пакетът GroKo съдържа 57 точки. 

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО