Придобиване на Австрийско гражданство

Сподели

Деца родени в Астрия придобиват гражданство ако майката или бащата в момента на раждането са Австрийки граждани.
Признавантето на детето е в срок от осем седмици, от деня на раждането на детето.

Може да получите Австрийско гражданство ако:

  • законно и непрекъснато пребивавате във федерална територия на Австрия от поне десет години и пребивавате поне пет от тях(шест години при определени условия);
  • не се осъждан и лишен от свобода от местен или чужд съд вклютелно и финансови престъпления;
  • покритие на разходите на живор в Австрия от постоянен трудов договор или друг вид трудови отношения за последните 3 години;
  • Чужденец, който има друго гражданство, не може да получи гражданство, ако той първи се въздържа от предприемане на действия,
    необходими за напускане на предишното му национално сдружение, въпреки че те са възможни и разумни за него или въз основа на молбата му
    или по друг начин умишлено получи запазването на предишното си гражданство;
  • притежавате документ за владеене на немски език(4-то ниво);
  • познания за демократичния ред и историята на Австрия;

Това е сбита информация за добиване на Австрийско гражданство,
детайлно съдаржание за Staatsbürgerschaftsgesetz вижте тук

снимка pixabay.com

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО