Глоби и наказания за превишена скорост в Италия

Сподели

Превишаването на скоростта е една от най-често срещаните нарушения. Ограниченията варират в зависимост от маршрута по който карате.

Ограничения на скоростта

•    50 км / ч по градски маршрути;
•    70 км / ч по градски пътища (но трябва да има подходящи знаци и трябва да бъде издадена конкретна общинска резолюция);
•    90 км / ч по второстепенни крайградски пътища;
•    110 км / ч по основните крайградски пътища;
•    130 км / ч по магистралата.

Глоби и наказания

  • до 10 км/час глоба от   41 до 168 евро без наказателни точки
  • от 10 до 40 км/час глоба от  168 до 674 евро и 3 наказателни точки
  • от 40 до 60 км/час глоба от  527 до 2108 евро 6 наказателни точки и лишаване от 1 до 3 месеца
  • над 60 км/час от  779 до 3287 евро 10 наказателни тички и лишаване от 6 до 12месеца

Всички тези наказания се увеличават с една трета, ако нарушението е извършено през нощта, от 22:00 ч. До 07:00 ч.

За превишена скорост засякана с електронни камери се приспадат толеранс от 5% ако скоростта е под 100 км/ч       

Глоби в Италия за чужденци

Преди глобите за превишена скорост, получени от чужди граждани(екскурзия или транзитно преминаващи), могат да бъдат игнорирани без големи последствия, но нещата се променят.  Всъщност има споразумения между държавите, особено в рамките на ЕС, които улесняват събирането на глоби, наложени на чуждестранни граждани това е Трансграничната система.

Нарушение на скоростта без наказание

При изпълнение на задълженияте(полиция, пожарна, бърза помощ и други), не носят отговорност за административни нарушения. Тези които са в състояние на необходимост или самозащита, пример за това може да бъде бременна жена с изтекли води в кола на път за болницата.

снимка pixabay

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО