Обезщетение за безработица в Германия / Arbeitslosengeld

Сподели

Ако сте работили на трудов договор и са ви внасяни осигурителните вноски
за минимум 12 месеца през последните 30 месеца, може да се регистрирате за
обезщетение за безработица.
Размерът на това обезщетение е 60 процента от нетното ви възнаграждение като може
да нарастне до 67 ако имате деца.

Може онлайн сами да сметнете размерът на полагащото ви се обезщетение тук.

Важно е веднага при връчването на договор за прекратяване да се запишете в BundesAgentur Fur Arbeit

Като това може да стане на място в близък до вас офис, по телефона 0800 4 555500 или онлайн

снимка pixabay.com

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО