Глоби и наказания за превишена скорост в Германия / Bußgeldkatalog

Сподели

От 9.11.21 се прилагат по-високи глоби, ограниченията за забрана за шофиране ще останат

Новите Глоби – Надвишено ограничение в градски условия за автомобил и мотоциклет:

КМ/Ч ГЛОБА ТОЧКИ ЗАБРАНА ЗА ШОФИРАНЕ
до 10 км/ч 30 евро
11-15 км/ч 50 евро
16-20 км/ч 70 евро
21-25 км/ч 115 евро 1 1 месец*
26-30 км/ч 180 евро 1 1 месец*
31-40 км/ч 260 евро 2 1 месец
41-50 км/ч 400 евро 2 1 месец
51-60 км/ч 560 евро 2 2 месеца
61-70 км/ч 700 евро 2 3 месеца
над 70 км/ч 800 евро 2 3 месеца

Новите Глоби – надвишено ограничение извън градски условия за автомобил и мотоциклет:

КМ/Ч ГЛОБА ТОЧКИ ЗАБРАНА ЗА ШОФИРАНЕ
до 10 км/ч 20 евро
11-15 км/ч 40 евро
16-20 км/ч 60 евро
21-25 км/ч 100 евро 1
26-30 км/ч 150 евро 1 1 месец
31-40 км/ч 200 евро 1 1 месец
41-50 км/ч 320 евро 2 1 месец
51-60 км/ч 480 евро 2 1 месец
61-70 км/ч 600 евро 2 2 месеца
над 70 км/ч 700 евро 2 3 месеца
Новите глоби се прилагат считано от 28 април 2020г.

* ВАЖНО! Ако имате повторно нарушение, надвишаващо 21 км/ч в размките на 1 година е възможно да получите забрана за шофиране за определен период.

Старите – глоби за градски условия.

КМ/Ч ГЛОБА ТОЧКИ ЗАБРАНА ЗА ШОФИРАНЕ
до 10 км/ч 15 евро
11-15 км/ч 25 евро
16-20 км/ч 35 евро
21-25 км/ч 80 евро 1
26-30 км/ч 100 евро 1 1 месец*
31-40 км/ч 160 евро 2 1 месец
41-50 км/ч 200 евро 2 1 месец
51-60 км/ч 280 евро 2 2 месеца
61-70 км/ч 480 евро 2 3 месеца
над 70 км/ч 680 евро 2 3 месеца
* По правило има забрана за шофиране, ако скоростта е надвишена два пъти с 26 км /ч или повече в рамките на една година .

Старите – глоби за извън градски условия.

КМ/Ч ГЛОБА ТОЧКИ ЗАБРАНА ЗА ШОФИРАНЕ
до 10 км/ч 10 евро
11-15 км/ч 20 евро
16-20 км/ч 30 евро
21-25 км/ч 70 евро 1
26-30 км/ч 80 евро 1 1 месец*
31-40 км/ч 120 евро 2 1 месец*
41-50 км/ч 160 евро 2 1 месец
51-60 км/ч 240 евро 2 2 месеца*
61-70 км/ч 440 евро 2 2 месеца
над 70 км/ч 600 евро 2 3 месеца
* По правило има забрана за шофиране, ако скоростта е надвишена два пъти с 26 км /ч или повече в рамките на една година .

Минаване на червено

ОПИСАНИЕ ГЛОБА
Червената фаза на светофара не надвишава повече от 1 секунда глоба 90 евро + 1 точка
Червената фаза на светофара е надвишена за повече от 1 секунда глоба 200 евро + 2 точки и 1 месец забрана за шофиране

Глоби за неспазване на сигурноста

ОПИСАНИЕ ГЛОБА
Неспазване на изискването за предпазен колан 30 евро
Детето не е правилно обезопасено (например няма детска седалка, но е пристегнато с колан) 30 евро
Транспортиране на малко дете без никаква сигурност 60 евро + 1 точка
Недостатъчно размразяване на прозорците преди шофиране или друго ограничение на зрителното поле глоба 10 евро
Липса на обезопасителна жилетка в колата 15 евро
Отнемане на предимството на пешеходец на маркирана за това зона 80 евро + 1 точка
Паркиране на или пред пешеходен преход на по-малко от 5 метра 15 евро
Куче или котка не достатъчно обезопасено 30 евро

Глоби за ползване на мобилните телефони по време на шофиране

нарушенията на мобилните телефони са по-скъпи от октомври 2017 г.

ОПИСАНИЕ ГЛОБА
Ползване на телефон по време на шофиране без използване на hands free 100 евро + 1 точка
Ползване на телефон по време на шофиране без използване на hands free при ситуация на опасност 150 евро + 2 точки и 1 месец забрана за шофиране
Ползване на телефон по време на шофиране без използване на hands free при имуществени щети 200 евро + 2 точки и 1 месец забрана за шофиране
Ползване на телефон без hands free за колоездачите 55 евро
Пешеходец създаващ опасна ситуация поради разсейване от мобилен телефон 5-10 евро

Други глоби

ОПИСАНИЕ ГЛОБА
Шофиране без документ – шофьорска книжка 10 евро
Велисопед без светлини в тъмната част на денонощието 20 евро
елосипедист неспазващ червения светофар 60 евро

Интересни и скъпи нарушения

ОПИСАНИЕ ГЛОБА
Обида на полицай с жестове 300 – 4000 евро
Обида на полицай чрез думи 450 – 2500 евро
Влизане в зона ограничена от полиция 7 000 – 20 000 евро
Тормоз на полицай 12 000 – 32 000 евро
Неспазване на инструкция от полицията 15 000 – 40 000 евро
Опит за кражба на полицейска кола 50 000 – 80 000 евро
Кражба / шофиране на полицейско превозно средство 100 000 – 145 000 евро
Унищожаване на полицейска собственост 180 000 – 300 000 евро
Съпротива на полицейски орган 275 000 – 360 000 евро

снимка pixabay

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО