Тест за гражданство в Германия / Einbürgerung

Сподели


Тестът е стъпка напред към получаване на гражданство в Германия.
Общо въпросите в теста са 300 + 10 за всяка отделна територия на Германия. Тестът е с продължителност 60 минути. По време на изпита въпросите се избират на случаен принцип за всеки, 33 въпроса от различни области, за всеки въпрос трябва да изберете правилния отговор от четири възможни отговора. Необходими са ви само 17 въпроса за положителен резултат при което ще получите сертификат с вашия личен резултат от Федералната служба за миграция и бежанци. Ако не успеете да издържите теста може да се явите отново.

Темите на въпросите:

 • немска култура;
 • история;
 • политика;
 • основи на Германското законодателство;
 • конституционни разпоредби

и други.

30 въпроса принадлежат на темите „Живот в демокрацията“, „История и отговорност“ и „Хората и обществото“ + 3 допълнителни свързани с региона в който сте регистрирани. Националният тест за натурализация има за цел да демонстрира „Познаване на правния и социалния ред и условията на живот в Германия“.

Къде мога да взема теста за натурализация?

Местните органи по натурализация (Einbürgerung) ще ви помогнат с въпроси относно теста за натурализация. Освен това ви казват къде да намерите най-близкия център за тестове, където можете да се регистрирате, за да вземете теста. Участието в теста за натурализация струва 25 евро. Не забравяйте да вземете валиден документ за самоличност със себе си в деня на изпита.

Някои области в Германия предлагат и курсове за подготовка за теста за натурализация. Можете да получите информация за това от местния орган по натурализация. Ако трябва да докажете достатъчно умения по немски език за натурализация, можете да посетите курс за интеграция и да придобиете сертификат от интеграционен курс(Zertifikat Integrationskurs). Той включва 60-часов ориентировъчен курс, който обхваща и много предмети, свързани с теста за натурализация.

Когато кандидатствате за Германско гражданство, трябва да използвате теста, за да демонстрирате знания за правния и социалния ред и условията на живот в Германия.

Всички 300 въпроси с верните отговори

Ако едно от тези изисквания не е изпълнено, нямате право на натурализация.

 • неограничено право на пребиваване по време на натурализация
 • успешно преминат тест за натурализация
 • обичайно и законно пребиваване в Германия за осем години (този период може да бъде намален до седем години след успешно посещение на курс за интеграция или дори шест години за специални интеграционни услуги)
 • Независим поминък (също за зависими членове на семейството) без социална помощ и обезщетение за безработица II
 • доказателство за владеене на немски език поне В1
 • достатъчно знания на немски език
 • нямате присъда за престъпление

Натурализацията струва 255 евро на човек. За непълнолетните деца, които са натурализирани заедно с родителите си, се заплащат 51 евро.
Непълнолетните, които са натурализирани без родителите си, също трябва да платят 255 евро. Таксата може да бъде намалена или плащането на вноски може да бъде организирано ако печелите малко или натурализирате повече от едно деца.

снимка pixabay

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО