Смяна на шофьорска книжка в Австрия / Führerschein

Сподели

Не сте задължени да сменяте валидна шофьорска книжка. Като гражданин на ЕС, който живее в Австрия ако искате да подновите свидетелство за управление, издадено от България или друга държава от ЕС, можете да го направите в местния орган за свидетелство за управление на превозни средства.

Какво следва?

Старата шофьорска книжка се предава, заплащате такса и получавате временна шофьорска книжка. Таксата за смяна на документа е 49,50 евро, след което новата книжка ще получите по пощата в рамките на 5-10 дни, като през това време ще ви бъде издадена временна такава с валидност максимум 4 седмици от получаването, валидна само в Австрия. Има опция за експресна изработка на шофьорска книжка, приблизително 2 дни, което струва допълнителни 18,94 евро.

Необходими документи

  • Лична карта
  • Старата шофьорска книжка
  • Снимка 35 мм х 45 мм паспортен формат
  • Адресна регистрация
  • Медицинско свидетелство (при поискване от властите)
  • По тяхно усмотрение и други документи

Разходи за медицинско свидетелство

  • 35 евро за класове A (A1, A2), B, BE и F
  • 50 евро за класове C (C1), D (D1), CE (C1E), DE (D1E)
  • 130 евро за психологически преглед за клас D

Медицинско свидетелство за любителска категория може да се издаде от общопрактикуващ лекар (личен лекар). Медицинският доклад за професионални шофьори се изготвя от компетентни лекари, които са упълномощени за това. Не трябва да сте лекуван от избрания лекар в рамките на последните пет години (правило за общопрактикуващ лекар).

След получаване на новата шофьорска книжка, временната става невалидна, но не е необходимо да се връща.

снимка pixabay

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО