Интеграционен курс в Германия / Integrationskurse

Сподели

Интеграционния курс е подходящ за всички, без значение дали са новодошли или са в Германия от дълги години. Дори немски граждани със слаби познания по немски език могат да се запишат за този курс. За него се подава молба до Федералната служба по миграция и бежанци. Деца, юноши и младежи, които все още посещават училище, не могат да вземат участие в интеграционния курс.

Езиков интеграционен курс


Общият интеграционен курс се състои от езиков курс от 600 учебни часа и курс по ориентиране от 100 учебни часа. Езиковият курс се състои от модули от по 100 учебни часа. Първите 300 учебни часа се наричат основен езиков курс, а следващите 300 учебни часа – надграждащ езиков курс. Езиковия курс ще ви даде знания да общувате с вашите съседи, клиенти и колеги. Вече ще можете сами да си попълвате документи и формуляри и да изпращате писма.

Курс по ориентиране

Курсът по ориентиране ви запознава както с живота в Германия така и с нейната история и култура, като се засягат и полезни правни въпроси.

Тест

Тестът се състои от двете части на интеграционния курс. Езиков тест и тест към курса по ориентиране. Ако издържите двата теста към курса, тогава сте завършили успешно интеграционен курс и получавате „Сертификат за интеграционен курс”. Ако не сте се справили, получавате само удостоверение за постигнатия резултат.

Участие в интеграционен курс

Попълва се заявление за допускане до интеграционен курс към Службата за миграция и бежанци в района по местоживеене.

Вижте къде има интеграционен курс в близост до вас.

Ако сте допуснати до участие в интеграционен курс, получавате
писмено потвърждение от Федералната служба, документ за участие както и списък с курсовите ръководители провеждащи курсове във вашия район. Документът ви с право на участие е с валидност 1 година. Запишете се възможно най-бързо в посоченото ви място за провеждане на курс или ако няма такова се запишете при курсов раководител по ваш избор. След започване трябва да посещавате редовно занятията.

Прекратяване на участие в интеграционен курс

Имайте в предвид, че правото ви на участие се прекратява, ако поради зависещи от вас причини не започнете интеграционния курс най-късно една година след записването си или прекъснете участието си в курса за повече от една година.

Колко струва?

Заплаща се 1,95 евро за учебен час на курсовия ръководител, като сумата се заплаща преди началото на всеки модул от 100 учебни часа и преди курса по ориентиране . Ако отсъствате от час, заплатената сума не се връща или приспада. Ако вземете успешно финалния изпит Федералната служба по миграция и бежанци може да ви върне 50% от платените такси за интеграционния курс, при условие, че не са изминали повече от 2 години от получаването на документа за участие в курса. Сумата се възстановява след подаване на заявление в регионалния клон на Федералната служба по миграция и бежанци.

Можете да бъдете освободени от таксата за курса ако получавате социални помощи или ако поради оскъдните ви доходи не можете да си позволите заплащането на курса. Освобождаването ви от курсовата такса трябва да заявите писмено при компетентния за вас регионален клон на Федералната служба.

Ако имате нужда от помощ за гледане на дете по време на курса попитайте курсовия ръководител. Има възможност и за това.

Вижте всички приложения, заявления и молби свързани с интеграционен курс.

Всичкo за Интеграционен курс може да видите в www.bamf.de

снимка pixabay

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО