Детски надбавки в Германия / Kindergeld

Сподели

Oт 1 януари 2021 г. детските надбавки са увеличени с 15 евро. Възлизат на 219 евро за първото и второто дете, 225 евро за третото дете и 250 евро за четвъртото дете.

Право на детски надбавки имат родителите, които живеят и работят в Германия (в това число осиновени, доведени или приемни). Максималната възраст за получаване на тази финансова помощ е 18 години. (В случай, че е детето все още учи, 25 години.)

По правило ще получавате 219 евро надбавка за дете на месец. Получената сума се определя въз основа на възрастта и броя на децата.

Детски надбавки от 1 януари 2021 г.
1-во дете: 219 евро
2-ро дете: 219 евро
3-то дете: 225 евро
от 4-то дете: 250 евро

Кандидатстване за детски надбавки и онлайн

Или в писменна форма по пощата

От 01.01.2018 година можете да подадете заявление за ползване на детски надбавки само за 6 месеца назад. Датата, на която е получено заявлението, ще се взема предвид. Kолкото по-късно го подадете, толкова по-късно ще бъде обработено от Немската данъчна служба и ще получите средствата. При удобрение от семейният фонд, ще получите цялата сума на куп.

Попълнете приложението правилно и приложете всички необходими документи.

Заявлението се изпраща на адреса на Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit  във вашия регион. Трябва да попълните съответните формуляри с личните си данни и информация за детето.  Оригиналният Акт за раждане е от съществено значение за пълното кандидатстване. Ако всички документи са били попълнени правилно, трябва да изпратите заявлението в писмена форма до отговорния семеен фонд.

Много е важно да не забравяте да включите данъчния идентификационен номер във формуляра където е необходимо. Заявленията без данъчен документ се отхвърлят.

Най-добре е да изпратите кандидатурата си за обезщетения за деца с препоръчана поща. Така ще имате доказателство, ако важни документи (като Оригиналния Акт за раждане) са загубени.

снимка pixabay.com

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО