Данъчни класове в Германия / Steuerklasse

Сподели

В Германия има 6 различни вида данъчни класове.
Те са обвързани със семейното ви положение, дали имате деца и дали работите на повече от една работа.

В данъчен клас 1 влизат

  • Разведени
  • Неомъжени
  • Вдовици/Вдовци

В данъчен клас 2 влизат

  • Вдовици/Вдовци с едно или повече деца
  • Самотни родители отговарящи на данъчен клас 1 и имат право
    на облекчена сума за самостоятелни родители

В данъчен клас 3 влизат

Съпружески двойки или живеещи в регистрирано партньорство, като единият партньор е безработен или се осигурява на по-ниска заплата се води данъчен клас 5. Общият семеен клас трябва да е 8. Като в този пример работещият е данъчен клас 3, а неработещият данъчен клас 5.
Комбинация с двама работещи също е възможна, като този с по високия приход е данъчен клас 3, а този с по-ниския доход е данъчен клас 5. В края на годината се пуска данъчна декларация.

Данъчен клас 4

Съпружески двойки или партниращи двойки с приблизително еднакъв доход. Тази комбинация 4-4 е значително неблагоприятна за работещите, но обикновено при тях в годишната данъчна декларация води до възстановяване на данъци.

Данъчен клас 4 с фактор

Този фактор позволява на съпружеските двойки да избират данъчен клас IV с фактор, при който данъчното задължение се разпределя по равно между двамата съпрузи през годината. И двамата съпрузи се ползват от основната си надбавка и, ако е приложимо, надбавка за деца. Ефектът от намаляване на данъка от разделянето на съпрузите също се взема предвид. Коефициентът се определя индивидуално за всяка двойка от данъчната служба. Фактор IV / IV данъчен клас фактор е подходящ за всички съпружески двойки, за които и двамата съпрузи имат доходи от трудова заетост. Фиксираният данък върху заплатите се доближава много до крайния данък върху дохода,
така че се очакват само незначителни допълнителни плащания или възстановявания.

Данъчен клас 5

Данъчен клас 5 трябва да се прилага, ако и двамата съпрузи или партньори в живота поискат другият съпруг или партньор за живот да бъде класиран в данъчен клас 3. Това ще е така, ако съпрузите или партньорите в живота имат много различни доходи. Ако по-високият доход получава данъчен клас 3, а по-ниският данъчен клас 5, може да бъде удържан твърде малко данък. Подаването на данъчна декларация в края на годината следователно е задължително, ако и двамата съпрузи са получили доход.

Данъчен клас 6

Този данъчен клас е за хора с две или повече допълнителни работи.
Данъчен клас 6 причинява най-голямата данъчна тежест.

по подробна информация може да видите тук

снимка pixabay.com

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО