Пенсия в Германия / Rentenversicherung

Сподели

Всички в Германия с минимум пет години минимален осигуретелен доход имат право на пенсия, която се отпуска при навършване на 67 години.

Може също да проверите кога най-рано може да се пенсионирате,
както и приблизителния размер на вашата пенсия

Препоръчително е около ТРИ месеца преди времето за пенсия да е настъпило, вие да си подадете заявлението за пенсиониране в офис или онлайн.

Deutsche Rentenversicherung адреси на офиси и телефонни номера по райони.

Необходими документи за подаване на заявление за пенсия:

 • Валидна лична карта или паспорт
 • Банкови данни (IBAN / BIC;)
 • Име и адрес на вашата здравноосигурителна компания (чип карта, ако има такава)
 • Информация за здравноосигурителни взаимоотношения от 1 януари 1989 г. (име на здравноосигурителното дружество и продължителност на осигурителния период)
 • Вашият личен данъчен идентификационен номер (вижте информационно писмо от данъчните власти)
 • Социалноосигурителна карта (ако има такава)
 • Информация за размера на вашите брутни приходи
 • Чуждестранен застрахователен номер, ако има такъв ( например Български номер за записване)
 • Доказателство за професионално обучение
 • Карта за инвалидност с доказателство за валидност (ако няма: актуално удостоверение за степента на увреждане, издадено от органа, отговорен за определяне на тежката инвалидност)
 • Доказателство за получаване на пенсия за злополука (ако има такава)
 • Последна застрахователна история на пенсионното осигуряване (ако има такава)
 • Доказателство за чуждестранни застрахователни периоди (чуждестранна застрахователна история, удостоверения на работодатели, работни книжки, военна карта и т.н. )
 • Акт за раждане на децата (ако има)
 • Име и адрес на вашия работодател
 • Информация за фирмената пенсия (име / адрес на разплащателната агенция, номер на файла)
 • Доказателство за училищни, технически колежи, колежи и университетско време от 17-годишна възраст, преквалификация, други професионални квалификации и връзки за обучение
 • Доказателство за получаване на социални помощи (обезщетение за болест, обезщетение за безработица, социално подпомагане / жилищно обезщетение и др. ). Данни за разплащателната агенция и номер на досието
 • Застрахователни карти и сертификати за прихващане (ако има такива)
 • Частичен пенсионен договор (ако има такъв)
 • Пълномощно или удостоверение за надзор, както и валидна лична карта или паспорт

Тук може да проверите и за други видове пенсии например пенсия поради намалена трудоспособност, пенсия за сираци, пенсия за вдовици/вдовци и други.

снимка pixabay.com

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО