Фиш за заплата в Германия / Verdienstabrechnung

Сподели

Всеки работещ в Германия на трудов договор трябва да получава фиш
или Verdienstabrechnung всеки месец.
Какво представлява този фиш и защо е важен?

Всяка фирма има собствен дизайн и включена информация във фишовете за своите работници.

Един добре изглеждащ фиш трябва да съдържа следната информация за вас.

 • Име и адрес;
 • Данъчен клас;
 • Брой деца (ако има такива);
 • Здравноосигурителна информация;
 • Отработени дни за месеца;
 • Използван отпуск за месеца (ако има);
 • Болнични дни за месеца (ако има);
 • Отработени часове за месеца;
 • Процент удръжка за Здравно Осигуряване (при АОК е 7,85% от брутното възнаграждение);
 • Процент удръжка за Пенсионно Осигуряване (9,30% от брутното възнаграждение);
 • Процент удръжка за Безработица (1,25% от брутното възнаграждение);
 • Процент удръжка за Застраховка за Дългосрочна грижа (1,525% брутното възнаграждение);

Изписва се колко ви е брутното възнаграждение, след това се приспадат всички видове удръжки и се вписва Нетно възнаграждение – това, което трябва да получите на банковата си сметка.

Най-долу във фиша трябва да има данни каква сума сте получили от началото на годината с натрупване.
Ако скоро сте започнали работа в тази фирма, натрупаната сума се смята от месеца на първата ви заплата.

Накрая на всяка календарна година или с първия фиш за началото на следващата, трябва да получите
Entgeltnachweis zur Sozialversicherung

Това е доказателство за вас, че този доход е отчетен в пенсионното осигуряване.
Задължително трябва да архивирате и съхранявате тези документи.

снимка pixabay.com

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО