Допълнителна детска надбавка / Kinderzuschlag – KiZ

Сподели

Kinderzuschlag (KiZ) е детска надбавка за семейства с ниски доходи, имащи право на до 185 евро на дете, допълнително на месец за период от 6 месеца .

От 01.04.2020 г. влизат нови правила. Трябва да докажете доходите си само за месеца преди кандидатстване, а не за последните 6 месеца, както преди. Настоящият регламент е валиден до 30 септември 2020 г.

В момента кризата с корона вирус намалява доходите на много семейства. Ето защо заявления, получени от 1 април до 30 септември 2020 г., ще бъдат обработени по-бързо.

KiZ се изчислява индивидуално за всяко семейство и зависи от няколко фактора – преди всичко от собственият им доход, разходите за жилището, брой членове на семейството и възрастта на децата. Доходите на вашите деца също се вземат предвид, например, ако децата ви получават издръжка или пенсия за сираци. Te обаче не се отчитат изцяло към детската добавка, а само 45 процента.

Предпоставка за получаване на детска добавка Kinderzuschlag, наред с други неща, вие или вашият партньор трябва да получавате детски надбавки(Kidergeld) за вашите деца и да достигнете лимита на минималния доход(за самотни родители поне 600 евро бруто, за двойки поне 900 евро бруто).

При кандидатстване включете към разходите си, наем плюс месечните разходи като отопление, ток, вода и други.. Разходи за собствениците на жилище комуналните сметки, лихва по кредит(жилищен кредит) и непредвидени разходи като например застраховка на сгради са приемливи.

Обезщетения за Wohngeld и Kindergled не се вземат предвид при достигане на лимита на минималния доход!

Може да се възползвате също ако:

  • Получавате обезщетения за работа Kurzarbeit.
  • Сте самостоятелно заети лица и в момента нямате доходи
  • Имате намалено заплащане поради липсата на извънреден труд
  • В момента получавате обезщетение за безработица или обезщетение за болест.
Пример

Следните примери са от Bundes Agentur für arbeit и показват кога семействата могат да получат KiZ

  • Ако САМОТЕН РОДИТЕЛ плаща около 500 евро наем, може да получи KiZ, ако брутният доход е около 1300 до около 2000 евро (приблизително 1000 до 1400 нето) с дете на 6 години. При топъл наем от около 800 евро, брутната заплата може да е от 1200 до около 2500 евро (приблизително от 1000 до 1700 нета с деца на 6 и 8 години.
  • В случай на СЕМЕЙСТВО С ДВЕ ДЕЦА и топъл наем от около 700 евро, брутният доход може да бъде от 1600 до около 3 300 евро (приблизително 1300 до 2400 нета) с деца на 6 и 8 години. При топъл наем от около 1000 евро, брутната заплата може да бъде от 2000 до около 3 600 евро (приблизително от 1600 до 2600 нета) с деца на 6 и 8 години.
  • Ако СЕМЕЙСТВО С ТРИ ДЕЦА плаща топъл наем от около 1000 евро, тяхната заплата може да бъде около 1500 до около 4 200 евро бруто (приблизително 1200 до 3000 нета) с деца на 6, 8 и 10 години.
Автоматично подновяване

Ако понастоящем получавате максималната детска надбавка (185 евро на дете) и периодът на одобрение приключва между 1 април 2020 г. и 30 септември 2020 г., вашите права автоматично еднократно се удължават на възможно най-високата детска надбавка за още шест месеца. Не е нужно да правите ново приложение. Службата за семейни обезщетения ще ви изпрати информация за автоматичното допълнително одобрение по пощата.

Контролен списък за доказателства и документи

По време на процеса на кандидатстване се изискват следните доказателства.

  • Доказателство за доходи като доказателство за заплати, включително надбавка за работа за Kurzarbeit (от месеца преди кандидатстване), уведомление за пенсия, уведомление за родителски надбавки (Elterngeldbescheid), уведомление BAföG.
  • Разходи за жилище (Ако живеете под наем, нужни доказателства за текущите ви месечни разходи по жилището. Ако живеете в собствен имот, са нужни доказателства за годишните разходи за жилището за изминалата календарна година.)

По преценка на службата за семейни обезщетения, може да ви бъдат поискани допълнителни доказателства.

Подробна инструкция на немски език

Листовка за Kinderzuschlag на немски език

Онлайн кандидатстване за Kinderzuschlag

В края на удължения период на одобрение трябва да кандидатствате отново. Ще получите напомняне от семейния фонд.

снимка pixabay

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО