Парламентът реши: Лотарията става държавна, талоните – на над 300 м от училищата

Сподели

Приетите на второ четене текстове от Закона за хазарта минаха със 135 гласа “за” и нито един против.

Парламентът реши лиценз за организиране на лотарийни игри да може да бъде издаден само на държавата. Това решиха депутатите след като приеха текстове от Закона за хазарта на второ четене. 

Те бяха приети със 135 гласа “за”, 0  народни представители гласуваха против, а 12 се въздържаха. С измененията в Закона за хазарта се забранява организирането на хазартни игри, разпространението на билети, фишове, талони или други знаци, както и плащането на печалби на хазартни игри от лица или обекти или вериги без съответния лиценз.

Текстовете предвиждат лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, или техните разновидности, да могат да се организират само от Държавното предприятие “Български спортен тотализатор”.

 Законът предвижда в срок до 30 дни от влизане в сила, организаторите, чийто лиценз ще бъде прекратен, да учредят в полза на Държавната комисия по хазарта безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на печалбите, които не са изплатени до този момент. 

Промените предвиждат забрана на продажбите на талони и билети с хазартна цел на по-малко разстояние от 300 метра от училищата. Това правило сега се отнася само за казината и игралните зали. 

Печалбите от игрите, които не са изплатени до влизането в сила на този закон, се изплащат съгласно утвърдените игрални условия и правила за съответната игра. От деня на влизането в сила на този закон се преустановява разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в игрите от организатори, различни от Държавно предприятие “Български спортен тотализатор“. 

Издадените фишове, талони или други удостоверителни знаци, които не са продадени до влизането в сила на този закон, се унищожават до 31 декември 2020 г. Народните представители отхвърлиха обаче предложението на БСП за забрана на пряката реклама на хазартни игри. Депутатите включиха извънредно в пленарното заседание точката за гласуване на второ четене промените в Закона за хазарта, предложени от Валери Симеонов. 

Промените в Закона ще влязат в сила по общия ред – три дни след обнародването им в “Държавен вестник“.

информация канал 3

снимка pixabay

КОПИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е ЗАБРАНЕНО